Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2018/ 2019

dod.: 2017-09-06, 14:34

Sekretariat prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI

dod.: 2018-09-07, 09:42

PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo ,

Zgodnie z Kalendarium Pracy Szkoły - zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 11 września 2018 r. / wtorek /   wg poniższego harmonogramu:

-  godz. 17.00 -18.00 spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / telefoniczne zaproszenie indywidualne /

- godz.18.00 - zebrania klasowe w salach

UCZESTNICTWO W ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW.

Informuję, że pozostałe terminy ZEBRAŃ z rodzicami w I semestrze bieżącego roku szkolnego znajdą Państwo w Kalendarium, które zamieszczone jest w plikach do pobrania u góry na stronie głównej .

Dyrekcja szkoły 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

dod.: 2018-08-27, 11:01

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/ 2019 odbędzie się

3 września 2018 r. na boisku szkolnym  o godz. 12.00.   

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz sympatyków szkoły do udziału w uroczystości.

dyrekcja szkoły

Składanie dokumentów

dod.: 2018-08-20, 12:10

Składanie dokumentów Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie Prawni uczniów , którzy jeszcze nie złożyli kompletu dokumentów  na nowy rok szkolny - 2018/2019.

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów /świadectwo ukończenia szkoły, lub promocji do następnej klasy , karta zdrowia, posiadane opinie i orzeczenia /ewentualnie inne/ ,1 zdjęcie legitymacyjne/ w sekretariacie szkoły.

UWAGA! sekretariat czynny w godz. 9.00 - 14.00


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy na adres tpp1@tlen.pl lub telefoniczny 515 258 501

dyrekcja szkoły


Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Adopcja na odległość

Adopcja na odległość

REALIZUJEMY PROJEKT -ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

REALIZUJEMY PROJEKT -ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

facebook