Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2020/ 2021

dod.: 2017-09-06, 14:34

Sekretariat prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego .

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania

dod.: 2020-04-01, 11:19

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania

W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując zdalne metody nauczania. Korzystając z nich warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

Polecamy poniższy link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Odwołane zajęcia w szkole

dod.: 2020-03-11, 13:52

Odwołane zajęcia w szkole

Działając w imieniu Prezesa Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp na podstawie wydanej decyzji Nr 1/2020, informuję że Zespół Szkół SFTPP od 12 marca 2020r. do  10 kwietnia  / tzn.przerwy świątecznej / pozostaje zamknięta.Od 25 marca 2020r. zajęcia dydaktyczne  odbywają się zdalnie -  wg Zdalnego Planu Lekcji.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo  po zalogowaniu do e-dziennika.Informacji udzielają tez wychowawcy klas.

Zachęcam do kontaktu.

dyrekcja szkoły

Informacja dla Uczniów i Rodziców

dod.: 2020-03-30, 09:12

Informacja dla Uczniów i Rodziców Drodzy Rodzice i Uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej "Cantilena" ,

czytaj więcej

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Zimowisko/Zima 2020r. - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zimowisko/Zima 2020r. - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

28 Finał - 12.01.2020r.

28 Finał - 12.01.2020r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook