Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2021/ 2022

dod.: 2017-09-06, 14:34

Z powodu pandemii koronawirusa - sekretariat prowadzi nabór

do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 w formie telefonicznej . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Podczas zamknięcia szkół z powodu pandemii i w okresie wakacji -możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy:  tel. 515 258 501, tpp1@tlen.pl

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 460 01 03
e-mail: tpp1@tlen.pl

Ważne

dod.: 2021-05-31, 12:14

Ważne

W związku z zagrożeniem pandemicznym obowiązuje zakaz wychodzenia ze szkoły podczas przerw. Zakaz dotyczy wszystkich uczniów, także pełnoletnich i obowiązuje do końca roku szkolnego . Dopuszcza się przebywanie podczas przerw na terenie przyszkolnym w obrębie szkoły.

dyrekcja szkoły

Wracamy do szkoły Zdalne nauczanie

dod.: 2020-10-26, 09:57

Wracamy do szkoły Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Zgodnie z wytycznymi MEN w najbliższy poniedziałek wracamy do nauki w szkole w formie hybrydowej. Szczegóły dostępne są w wiadomościach od wychowawców na e-dzienniku . Jednocześnie informujemy, że nauka stacjonarna obowiązuje wszystkie klasy od 31 maja 2021r. w związku z tym prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji.

Podczas pobytu w szkole niezmiennie obowiązuje reżim sanitarny. Osoby chore proszone są o pozostanie w domu i konsultację z lekarzem rodzinnym.

 dyrekcja szkoły

Próbna matura

dod.: 2021-02-03, 09:15

Próbna matura

Wiosna, a co za tym idzie maj już coraz bliżej.Drodzy maturzyści zapraszamy na egzamin próbny z języka polskiego w czwartek 4 lutego 2021r. o godz. 9.00. Obecność obowiązkowa. Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.O szczegóły można się dowiadywać u wychowawcy klasy.


Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

29 Finał - 31.01.2021r.

29 Finał - 31.01.2021r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook