Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2018/ 2019

dod.: 2017-09-06, 14:34

Sekretariat prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

ZEBRANIE Z RODZICAMI

dod.: 2018-09-07, 09:42

 ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo ,

Zgodnie z Kalendarium Pracy Szkoły - zapraszam Państwa na kolejne w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 11 grudnia 2018 r. / wtorek /   wg poniższego harmonogramu:

-  godz. 17.00 -17.30 spotkanie z wychowawcami klas

- godz.17.30 - 18.30 konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

UCZESTNICTWO W ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW.

Informuję, że pozostałe terminy ZEBRAŃ z rodzicami w I semestrze bieżącego roku szkolnego znajdą Państwo w Kalendarium, które zamieszczone jest w plikach do pobrania u góry na stronie głównej .

Dyrekcja szkoły 

Dzień Pidżamowy w szkole

dod.: 2018-12-10, 13:49

Dzień Pidżamowy w szkole

Wychodząc na przeciw prośbom uczniów - ogłaszamy, że dzień 11 grudnia jest Dniem Pidżamowym w szkole.

W związku z tym, wszyscy Ci, którzy mają ochotę przyjść do szkoły w pidżamie - mają taką możliwość. Jednocześnie nauczyciele zgodzili się nie pytać uczniów przebranych. Jednak zapowiedziane wcześniej prace kontrolne pozostają w mocy bez przekładania terminu.

Samorząd Uczniowski serwować będzie płatki śniadaniowe z mlekiem.:))

Zapraszamy do konsumpcji - Samorząd Uczniowski

Uwaga!

dod.: 2018-12-09, 20:42

W związku z duża liczbą zachorowań i ryzykiem rozprzestrzeniania się grypy bardzo proszę rodziców i opiekunów uczniów o szybkie reagowanie,  konsultacje przypadków zachorowań z lekarzem pierwszego kontaktu, oraz o nieposyłanie chorych dzieci do szkoły w czasie choroby.

dyrektor szkoły

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Zimowisko 2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zimowisko  2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

27 Finał - 13.01.2019r.

27 Finał - 13.01.2019r.

Adopcja na odległość

Adopcja na odległość

facebook