Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Zdalny nabór na rok szkolny 2020/ 2021

dod.: 2017-09-06, 14:34

Z powodu pandemii koronawirusa - sekretariat prowadzi nabór

do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 w formie telefonicznej . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Podczas zamknięcia szkół w okresie wakacji -możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy:  tel. 515 258 501, tpp1@tlen.pl

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie po ustaniu pandemii koronawirusa

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

dod.: 2021-01-22, 12:08

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Informujemy, że  kolejny raz w naszej szkole działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o numerze 5091. Zachęcamy do wsparcia wolontariuszy i zbiórki pieniędzy na rzecz Oddziałów Dziecięcej Laryngologii, Otolaryngologii i Diagnostyki Głowy. Informujemy, że można przekazać datek bezpośrednio w szkole 31 stycznia 2021r.  w godz. 9.00-16.00  z zachowaniem reżimu sanitarnego / maseczki, dezynfekcja rąk na terenie szkoły po wejściu do budynku / .

dyrekcja szkoły

Zagłosuj -pomóż szkole !

dod.: 2020-12-18, 10:55

Zagłosuj -pomóż szkole !

Drodzy uczniowie, rodzice, przyjaciele szkoły - to już ostatnia szansa na oddanie Waszych głosów w Budżecie Obywatelskim na rok 2021. Nasza szkoła wystartowała z projektem zagospodarowania terenu przyszkolnego pod nazwą Strefa Aktywności. Wykorzystajcie szansę zrobienia czegoś fajnego jednym kliknięciem palca :) Zróbcie nam i sobie frajdę i przyczyńcie się do naszego zwycięstwa. Gorąco zachęcamy.

https://sbo.szczecin.eu/szczecinski-budzet-obywatelski


Paczki dla uczniów

dod.: 2020-12-17, 08:37

Paczki dla uczniów

Kochani, z radością informuję, że do naszej szkoły przyjechał Mikołaj. Przywiózł wielki wór prezentów dla wszystkich uczniów. Zapraszam uczniów po 16 r.ż. do osobistego odbioru paczki wg harmonogramu przekazanego przez wychowawców. Za uczniów poniżej 16 r.ż. paczki odbierają rodzice/opiekunowie prawni.

Przypominam o zachowaniu rygory sanitarnego i zachowania należytych odstępów.

  dyrektor szkoły

Izabela Ciesielska

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

29 Finał - 31.01.2021r.

29 Finał - 31.01.2021r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook