O szkole
15459
page-template-default,page,page-id-15459,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_hidden,vertical_menu_hidden_with_logo, vertical_menu_width_260,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-4

Talent

Każdy ma w sobie potencjał, który staramy się przekształcać w talent.

Promocja

Odkryty talent rozwijamy tak żeby był korzyścią nie tylko dla nas samych.

Postęp

Działamy bo od naszych postępów zależy nasza przyszłość.

O szkole

Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp zaprasza do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. To kameralna placówka położona w pięknej, zacisznej okolicy w bezpośredniej bliskości jeziora Dąbskiego i plaży z zielonym terenem przyszkolnym.

Blisko 30 letnia tradycja nauczyła nas indywidualnego podejścia do uczniów, traktowania z szacunkiem, rozumienia swoistych potrzeb każdego z nich. Nikt tu nie jest anonimowy i nie ginie w tłumie. Znamy mocne strony, uzdolnienia i możliwości naszych uczniów, zauważamy też sytuacje w których musimy ich wspierać.

Nasi nauczyciele to niezmiennie od lat świetni specjaliści w swoich dziedzinach i przede wszystkim ludzie z empatią i pasją. Ich pasja to praca, a jej kierunek to uczniowie, których wspierają, inspirują i uczą odkrywać świat. Uczniowie mogą na nich liczyć w każdej sytuacji. Obsługa niepedagogiczna to zespół zaufanych, dyskretnych i oddanych sprawom uczniów pracowników. Jesteśmy znani z dobrze organizowanej i realizowanej opieki psychologiczno-pedagogicznej, którą objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i inni uczniowie z różnorodnymi problemami. Naszą pracę w tym zakresie wspierają specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, doradztwa zawodowego, logopedii, neurologopedii, socjoterapii, muzykoterapii i dietetyki.

W naszej codziennej pracy stawiamy na atmosferę zrozumienia i wzajemnego szacunku, a najważniejszym podmiotem naszej pracy jest uczeń.

Szkoła wczoraj i dziś

Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent- Promocja- Postęp. W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, w którego skład wchodziły gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w Dąbiu.

Szkoła doczekała się już ponad  600 absolwentów. Zmieniły się też sale lekcyjne – w 2006 r. otwarta została pierwsza pracownia informatyczna, a w 2009 r. utworzona została sala multimedialna wyposażona w tablicę multimedialną. Teraz wyposażenie klas w tablicę multimedialną z nowoczesnym rzutnikiem to w naszej szkole standard.

W 2006 r.  wprowadzono pierwszy dzienniczek internetowy – był to pierwszy e-dziennik w szkołach szczecińskich.

Powstało także Certyfikowane Laboratorium Edukacyjnego ECDL – PL-LAB0454 posiadające uprawnienia do egzaminowania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów studiów dziennych licencjackich oraz magisterskich, które funkcjonuje do dziś.

Zwyczajem szkoły było i jest organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla uczniów szkół szczecińskich.  Do najbardziej znanych należą: Dąbskie Biegi Uliczne, wszechnice i konferencje naukowe, wojewódzkie i miejskie konkursy przedmiotowe – języków obcych, informatyczne, ekonomiczno-społeczne tj:.

 

 • Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie
 • Międzyszkolne Turnieje Gier Komputerowych ” Klawiszada”
 • Wojewódzkie Konkursy Ortograficzne o tytuł ” Mistrza Ziemi Szczecińskiej” i ” Mistrza Pomorza Zachodniego”
 • Piknik Unijny ” W drodze do Europy”
 • Małe Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla gimnazjalistów organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Konkursy fotograficzne: ” Pokolenia Szczecinian”, ” Pokój dla ucznia”,  “Moje Dąbie”
 • Wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Informatycznej
 • Wojewódzkie Olimpiady Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego
 • Tydzień Matematyczny – konkurs wiedzy o Pitagorasie
 • Wojewódzki Konkurs Ekologiczny “Szczecińska Ekosonda”
 • Dąbskie Biegi Uliczne o d 2004r.
 • Eurolingua – konkurs językowy pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Minione lata pracy szkoły, to nie tylko edukacja, ale także wypracowywanie tradycji szkoły oraz różnych form wychowawczych  i integrujących społeczność uczniowską.

W 1993 r. narodziła się tradycja związana ze świętem szkoły pod nazwą Talentynki, które są nie tylko pożegnaniem absolwentów szkoły ale także dają możliwość zaprezentowania przez uczniów swoich rozlicznych talentów, umiejętności i zainteresowań poza szkolnych.

W 2004 r. powstała idea propagowania aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Dąbia, która zaowocowała zorganizowaniem cyklicznej imprezy początkowo pod nazwą Biegu Ulicznego o Puchar Prezesa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, aktualnie to Dąbskie Biegi Uliczne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez miasta Szczecina.

Od 1995 r. organizujemy  wypoczynek letni i zimowy dla uczniów naszej szkoły. a także w formie wyjazdów integracyjnych dla poszczególnych klas w ciekawe regiony kraju i województwa oraz za granicę.

W 2007 r. braliśmy aktywny udział w  The Tall Ships Races, pływając na żaglowcu Concordia z młodzieżą kanadyjską, którą gościliśmy później w naszych domach.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych; od 2008 r. organizują pomoc dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w ramach akcji szkół szczecińskich pt. Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości,  co roku wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a na terenie szkoły od lat mamy sztab WOŚP, zbierają dary dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  i  Schronisk dla zwierząt. Od 2018 roku działamy  w Szkolnym Koło Wolontariatu, które zrzesza aktualnie  31 uczniów.

Od 2009 roku nasz Samorząd Uczniowski  jest aktywnym członkiem Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Prawobrzeża , którego celem jest zapoznawanie uczniów ze strukturami samorządowymi województwa i miasta, a w przyszłości także tworzenie wspólnych imprez międzyszkolnych dla młodzieży tej części miasta.

Wspieramy edukację uczniów z misji w Kipsing w Kenii – mamy pod opieką uczennicę tamtejszej placówki misyjnej – Kayele Lepalo, na rzecz której organizowane są akcje wspierające Jej edukację.

W związku z bezpośrednim położeniem j.Dabskiego i wieloletnimi żeglarskimi tradycjami szkoły w roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć klasy o profilu żeglarskim.

Izabela Ciesielska

dyrektor Szkoły

Wioletta Godzwon

wicedyrektor do spraw dydaktycznych

Janina Durka

wicedyrektor do spraw wychowania i opieki

Anna Zmacińska

pedagog szkolny

Agnieszka Julczuk

kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły i obowiązujących regulaminach
 6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 

§ 4

Opiekun SU wspomaga działalność poprzez:

 1. wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
 4. Opiekuna powołuje i odwołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą morządów Klasowych

 

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

 

§ 5

Do wybieralnych organów SU należą:

 1. Samorządy Klasowe.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Ich kadencja trwa jeden rok szkolny.

§ 6

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
 3. informowanie uczniów danej klasy o działalności Zarządu SU.
 4. identyfikacja potrzeb uczniów,
 5. inspirowanie i zachęcanie uczniów do wspierania działań Zarządu SU.

§ 7

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 1. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. zgłaszanie propozycji działań i opiniowanie planu konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 3. kontrolowanie zgodności działań Zarządu z Regulaminem SU oraz Statutem Szkoły
 4. obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie, co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych

§ 8

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU.

§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Dwóch wiceprzewodniczących SU,
 3. Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie grup tematycznych / ilość w zależności od potrzeby /.

§ 11

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 3. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

§ 12

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (grupach tematycznych) działań stałych członków dokonuje Zarządu SU i zostaje on podany na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządów Klasowych.

§ 13

 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Samorządów Klasowych, Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrektora szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 14

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Samorządy Klasowe – wybierane są, co roku w miesiącu wrześniu.

§ 15

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 16

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń, który nie dopuścił się drastycznego naruszenia obowiązującego prawa RP, Statutu Szkoły lub obowiązujących regulaminów szkolnych.

§ 17

Wybory Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Powinny składać się z trzech uczniów. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.

§ 18

 1.   Wybory do Zarządu SU przeprowadza Rada Samorządów Klasowych.
 2.   Wybory dokonują się w następujący sposób:
 1. Na kartach do głosowania umieszczone zostają nazwiska kandydatów z Rady Samorządów Klasowych, którzy wyrazili chęć pracy w Zarządzie SU
 2. Głosowanie dokonuje członkowie Rada Samorządów Klasowych poprzez zakreślenie trzech nazwisk spośród zgłoszonych kandydatów
 3. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
 4. Wiceprzewodniczącymi Zarządu SU zostają osoby, które otrzymały drugą i trzecią w kolejności liczbę głosów.

§ 19

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. po ukończeniu nauki w szkole,
 4. drastycznego naruszenia obowiązującego prawa, Statutu Szkoły lub obowiązujących regulaminów szkolnych

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 1. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy przeprowadza uzupełniające wybory,
 2. w miejsce członków Zarządu SU – Rada Samorządów Klasowych przeprowadza uzupełniające wybory,
 3. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – obowiązki pełni jeden z wiceprzewodniczących wybrany przez Radę Samorządów Klasowych

 

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

§ 20

SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

 

§ 21

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

Loading