Nabór na kolejny rok szkolny

Oferujemy
 • gwarantowaną wysokość czesnego przez cały cykl nauki
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i administracyjną
 • bezpieczny pobyt ucznia w szkole i na jej terenie (monitoring zewnętrzny i wewnętrzny)
 • mało liczne klasy
 • indywidualne podejście do ucznia
 • zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych gimnazjalnych i maturalnych
 • naukę języków obcych angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (język dodatkowy do wyboru)
 • zajęcia pozalekcyjne i terapeutyczne wg zdiagnozowanych potrzeb
 • realizację unijnych projektów edukacyjnych
 • stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły
 • nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych
 • stały kontakt z rodzicami/opiekunami ucznia
 • e-dzienniczek - elektroniczną informację o bieżących osiągnięciach ucznia w szkole
 • sympatyczną atmosferę i estetyczne wnętrza
 • zniżki czesnego w ramach programów lojalnościowych


Serdecznie zapraszamy

kontakt: tel/fax (0-91) 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

facebook