Dyrekcja

Izabela Ciesielska - Dyrektor Szkoły

Wioletta Godzwon - Wicedyrektor (SP, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące)

Janina Durka - wicedyrektor do spraw wychowania i opieki

Anna Zmacińska - pedagog szkolny

Administracja

Agnieszka Julczuk - Kierownik d/s administracyjno-gospodarczych, sekretariat

facebook