Z historii Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp

Szkoła doczekała się już ponad  500 absolwentów. Zmieniły się też sale lekcyjne - w 2006 r. otwarta została pracownia informatyczna, a w 2009 r. utworzona została sala multimedialna z nowoczesną tablicą multimedialną.Planowane jest także unowocześnienie sali biblioteczno-czytelniczej, tak aby sprostać nowym wyzwaniom związanym z rozpowszechnianiem się bibliotek multimedialnych tzw. e-booków.

W 2006 r.  wprowadzono dzienniczek internetowy - pierwszy w szkołach szczecińskich, a w 2008 r. powstała witryna internetowa Zespołu Szkół .

Powstało także Certyfikowane Laboratorium Edukacyjnego ECDL - PL-LAB0454 posiadające uprawnienia do egzaminowania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów studiów dziennych licencjackich oraz magisterskich.

Zwyczajem szkoły było i jest organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla uczniów szkół szczecińskich.  Do najbardziej znanych należą: Dąbskie Biegi Uliczne, wszechnice i konferencje naukowe, wojewódzkie i miejskie konkursy przedmiotowe - języków obcych, informatyczne, ekonomiczno-społeczne itd., np.

  1. Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie
  2. Międzyszkolne Turnieje Gier Komputerowych " Klawiszada"
  3. Wojewódzkie Konkursy Ortograficzne o tytuł " Mistrza Ziemi Szczecińskiej" i " Mistrza Pomorza Zachodniego"
  4. Piknik Unijny " W drodze do Europy"
  5. Małe Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla gimnazjalistów organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  6. Konkursy fotograficzne: " Pokolenia Szczecinian", " Pokój dla ucznia",  "Moje Dąbie"
  7. Wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Informatycznej
  8. Wojewódzkie Olimpiady Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego
  9. Tydzień Matematyczny - konkurs wiedzy o Pitagorasie
  10. Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Szczecińska Ekosonda"

Minione lata pracy szkoły, to nie tylko edukacja, ale także wypracowywanie tradycji szkoły oraz różnych form wychowawczych integrujących społeczność uczniowską.

W 1993 r. narodziła się tradycja związana ze świętem szkoły pod nazwą Talentynki, które są nie tylko pożegnaniem absolwentów szkoły ale także dają możliwość pokazania przez uczniów swoich rozlicznych talentów, umiejętności i zainteresowań poza szkolnych.

W 2004 r. powstała idea propagowania aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Dąbia, która zaowocowała zorganizowaniem cyklicznej imprezy początkowo pod nazwą Biegu Ulicznego o Puchar Prezesa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp.

Od tamtej pory jest to impreza biegowa dla uczniów szkół szczecińskich, mieszkańców Dąbia i funkcjonariuszy służb mundurowych. W 2013 roku odbył się Jubileusz X Lecia Dąbskich Biegów Ulicznych, w którym udział wzięło blisko 500 uczestników.

Od 1995 r. realizowane są wyjazdy w formie ferii zimowych i letnich w ramach / obecnie SKKT Wędrusie - www.wedrusie.szczecin.pl /, a także w formie wyjazdów integracyjnych dla poszczególnych klas w ciekawe regiony kraju i województwa oraz za granicę.

W 2007 r. braliśmy aktywny udział w  The Tall Ships Races, pływając na żaglowcu Concordia z młodzieżą kanadyjską, którą gościliśmy później w Szczecinie.Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych; od 2008 r. organizują pomoc dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w ramach akcji szkół szczecińskich pt. Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości, są co roku wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierają dary dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  i Schroniska dla zwierząt w Szczecinie.

Od 2009 roku nasz Samorząd Uczniowski  jest aktywnym członkiem Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Prawobrzeża , którego celem jest zapoznawanie uczniów ze strukturami samorządowymi województwa i miasta, a w przyszłości także tworzenie wspólnych imprez międzyszkolnych dla młodzieży tej części miasta.

facebook