Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2018/ 2019

dod.: 2017-09-06, 14:34

Sekretariat prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

Egzaminy Gimnazjalne i Egzamin Ósmoklasisty

dod.: 2019-04-01, 09:38

Egzaminy Gimnazjalne i Egzamin Ósmoklasisty

Przypominamy, że w dniach 10 - 11 - 12 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy gimnazjalne dla uczniów klasy III.

Egzamin Ósmoklasisty odbywa się w dniach 15-16-17 kwietnia 2019r. W tych dniach zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej.  zajęcia dydaktyczne są odwołane dla wszystkich pozostałych klas. Wyjątek stanowią uczniowie klasy III LO, którzy w tych dniach zobowiązani są do uczestnictwa w fakultetach / wg indywidualnych ustaleń z nauczycielami przedmiotów /.

Egzaminy gimnazjalne odbywają się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowa informacja wysłana zostanie do rodziców za pośrednictwem e-dziennika.


 Serdecznie zapraszamy

     dyrekcja szkoły

Rekolekcje Wielkopostne

dod.: 2018-03-09, 12:23

Rekolekcje Wielkopostne
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie - Dąbiu informuje, że Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 01 - 02 - 03 kwietnia 2019r.:
  • godz.9.00 - dla młodzieży ponadgimnazjalnej
  • godz.11.00 - dla młodzieży gimnazjalnej
Rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej:
08 - 09 - 10 kwietnia 2019r. godz. 11.00 - 12.15
 W tych dniach zajęcia dydaktyczne w szkole zostają odwołane. Podczas rekolekcji odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów poszczególnych klas wg wcześniej podanej informacji.
Uczniowie klas licealnych spotykają się z opiekunami przed Kościołem 10 minut przed rozpoczęciem Rekolekcji. Obecność w Rekolekcjach jest obowiązkowa dla uczniów uczęszczających na lekcje religii.
Bardzo proszę o odpowiedzialne decyzje Rodziców w sprawie zwolnienia dziecka z uczestnictwa w Rekolekcjach.
 
dyrekcja szkoły

ZEBRANIE Z RODZICAMI

dod.: 2019-03-15, 12:17

 ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo ,

Zgodnie z Kalendarium Pracy Szkoły - zapraszam Państwa na kolejne w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 19 marca 2019 r. / wtorek /   wg poniższego harmonogramu:

-  godz. 17.00 -17.30 spotkanie z wychowawcami klas

- godz.17.30 - 18.30 konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Rodzice klasy VI SP mają zebranie z wychowawcą przeniesione na godz. 18.15

UCZESTNICTWO W ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW.

Informuję, że pozostałe terminy ZEBRAŃ z rodzicami w II semestrze bieżącego roku szkolnego znajdą Państwo w Kalendarium, które zamieszczone jest w plikach do pobrania u góry na stronie głównej .

Dyrekcja szkoły 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Zimowisko 2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zimowisko  2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

27 Finał - 13.01.2019r.

27 Finał - 13.01.2019r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook