Uwaga! Od 9 maja 2017r. obowiązuje nowy plan lekcji .

Plan lekcji dla klasy I G

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45

Geografia
s. 3
Fornalczyk Jolanta

 

J. polski

Sobczyk Rafał

 

Matematyka
s. 3
Jagodzińska Beata

 

Matematyka
s. 3
Jagodzińska Beata

 

WDżR
s. 3
Danowska Marzena

 
08:50 - 09:35

J. angielski
s. 3
Czerwik Anna

 

J. polski
s. 3
Sobczyk Rafał

 

J. polski
s. 3
Sobczyk Rafał

 

Matematyka
s. 3
Jagodzińska Beata

 

Plastyka
s. 3
Rutkowska Elżbieta

 
09:40 - 10:25

J.niemiecki
s. 3
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

Lekcja wychowawcza
s. 3
Lempel-Królak Elżbieta

 

J.niemiecki
s. 3
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

J. polski
s. 3
Sobczyk Rafał

 

Geografia
s. 3
Fornalczyk Jolanta

 
10:35 - 11:20

J.niemiecki
s. 3
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

Religia
s. 3
Danowska Marzena

 

Zajęcia artystyczne
s. 3
Cichosz Paweł

 

Biologia
s. 3
Godzwon Wioletta

 

Historia
s. 3
Szydłowski Krzysztof

 
11:30 - 12:15

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

Zajęcia artystyczne
s. 3
Cichosz Paweł

 

Chemia
s. 3
Szałata Katarzyna

 

Matematyka
s. 3
Jagodzińska Beata

 
12:30 - 13:15

Informatyka
s.informatyczna
Kowalewski Marcin

 

Chemia
s. 3
Szałata Katarzyna

 

Biologia
s. 3
Godzwon Wioletta

 

Historia
s. 3
Szydłowski Krzysztof

 

Informatyka
s.informatyczna
Kowalewski Marcin

 
13:25 - 14:10 

J. angielski
s. 3
Czerwik Anna

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

  
14:15 - 15:00 

J. angielski
s. 3
Czerwik Anna

  

WF

Lempel-Królak Elżbieta

  
15.05 - 15.50     

Plan lekcji dla klasy II GA

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45  

J. angielski
s. 8
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Matematyka
s. 9
Szałata Katarzyna

  
08:50 - 09:35

Geografia
s. 8
Fornalczyk Jolanta

  

J. polski
s. 8
Durka Janina

 

Matematyka
s. 9
Szałata Katarzyna

 

Religia
s. 8
Danowska Marzena

 
09:40 - 10:25

J. polski
s. 8
Durka Janina

 

Historia
s. 8
Szydłowski Krzysztof

 

J. polski
s. 8
Durka Janina

 

Geografia
s. 9
Fornalczyk Jolanta

 

Zajęcia techniczne
s. 8
Rutkowska Elżbieta

 
10:35 - 11:20

Fizyka
s. 8
Jedlikowska Iwona

 

J. polski
s. 8
Durka Janina

 

J.hiszpański
s. 8
Nieradko Artur

 

Chemia
s. 9
Szałata Katarzyna

 

Zajęcia techniczne
s. 8
Rutkowska Elżbieta

 
11:30 - 12:15

WF

Tomaszewska Izabela

 

J. polski
s. 8
Durka Janina

 

WOS
s. 8
Marczak Barbara

 

Historia
s. 9
Szydłowski Krzysztof

 

J.hiszpański
s. 8
Nieradko Artur

 
12:30 - 13:15

WF

Tomaszewska Izabela

 

Biologia
s. 8
Godzwon Wioletta

 

Fizyka
s. 8
Jedlikowska Iwona

 

J. angielski
s. 9
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Matematyka
s. 8
Szałata Katarzyna

 
13:25 - 14:10

J.hiszpański
s. 8
Nieradko Artur

 

Matematyka
s. 8
Szałata Katarzyna

 

Biologia
s. 8
Godzwon Wioletta

 

J. angielski
s. 9
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Matematyka
s. 8
Szałata Katarzyna

 
14:15 - 15:00 

Lekcja wychowawcza
s. 8
Szydłowski Krzysztof

 

Zajęcia artystyczne
s. 8
Cichosz Paweł

   
15.05 - 15.50     

Plan lekcji dla klasy II GB

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45

J. angielski
s.10
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 

Geografia
s.10
Fornalczyk Jolanta

 
08:50 - 09:35

J.niemiecki
s.10
Janicka Magdalena

 

Zajęcia techniczne
s.10
Rutkowska Elżbieta

 

J.niemiecki
s.10
Janicka Magdalena

 

Biologia
s.10
Godzwon Wioletta

 

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 
09:40 - 10:25

Geografia
s.10
Fornalczyk Jolanta

 

Zajęcia techniczne
s.10
Rutkowska Elżbieta

 

Zajęcia artystyczne
s.10
Cichosz Paweł

 

J. angielski
s.10
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 
10:35 - 11:20

J. polski
s.10
Durka Janina

 

Historia
s.10
Szydłowski Krzysztof

 

J. polski
s.10
Durka Janina

 

J. angielski
s.10
Mika-Kucharska Katarzyna

 

wf fakultet / dzw, chł /

Tomaszewska Lempel-Królak

 
11:30 - 12:15

J. polski
s.10
Durka Janina

 

Religia
s.10
Danowska Marzena

 

J. polski
s.10
Durka Janina

 

J. polski
s.10
Durka Janina

 

wf fakultet / dzw, chł /

Tomaszewska Lempel-Królak

 
12:30 - 13:15

Fizyka
s.10
Jedlikowska Iwona

 

J.niemiecki
s.10
Janicka Magdalena

 

WOS
s.10
Marczak Barbara

 

Lekcja wychowawcza
s.10
Durka Janina

  
13:25 - 14:10

Historia
s.10
Szydłowski Krzysztof

 

Biologia
s.10
Godzwon Wioletta

 

Fizyka
s.10
Jedlikowska Iwona

 

WF

Tomaszewska Izabela

  
14:15 - 15:00

Matematyka
s.10
Głowacka Anna

 

Chemia
s.10
Szałata Katarzyna

  

WF

Tomaszewska Izabela

  
15.05 - 15.50 

WDżR
s.10
Danowska Marzena

    

Plan lekcji dla klasy III G

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45

Matematyka
s. 4
Głowacka Anna

   

Geografia
s. 4
Fornalczyk Jolanta

 

J. angielski
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 
08:50 - 09:35

Fizyka
s. 4
Jedlikowska Iwona

 

Historia
s. 4
Szydłowski Krzysztof

  

Matematyka
s. 4
Głowacka Anna

 

WOS
s. 4
Marczak Barbara

 
09:40 - 10:25

J. angielski
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 

Religia
s. 4
Danowska Marzena

  

J. polski
s. 4
Dąbrowska Urszula

 

Historia
s. 4
Szydłowski Krzysztof

 
10:35 - 11:20

J. angielski
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 

J.niemiecki
s. 4
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

Plastyka
s. 4
Rutkowska Elżbieta

 

J. polski
s. 4
Dąbrowska Urszula

 

Matematyka
s. 4
Głowacka Anna

 
11:30 - 12:15

Lekcja wychowawcza
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 

J.niemiecki
s. 4
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

J. angielski
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 
12:30 - 13:15

Biologia
s. 4
Godzwon Wioletta

 

J. polski
s. 4
Dąbrowska Urszula

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

WF
s. 4
Mika-Kucharska Katarzyna

 

J.niemiecki
s. 4
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 
13:25 - 14:10

J. polski
s. 4
Dąbrowska Urszula

 

J. polski
s. 4
Dąbrowska Urszula

 

Muzyka
s. 4
Cichosz Paweł

  

Informatyka
s.informatyczna
Kowalewski Marcin

 
14:15 - 15:00 

Matematyka
s. 4
Szałata Katarzyna

 

Fizyka
s. 4
Jedlikowska Iwona

   
15.05 - 15.50 

Chemia
s. 4
Szałata Katarzyna

    

Plan lekcji dla klasy I LO

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45

Podstawy przedsiębiorczości
s. 7
Surma Henryka

  

Geografia
s. 7
Niedostatkiewicz Wioletta

 

Lekcja wychowawcza
s. 7
Owczarek Eliza

 

WOS
s. 7
Marczak Barbara

 
08:50 - 09:35

Podstawy przedsiębiorczości
s. 7
Surma Henryka

 

J.niemiecki
s. 7
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

Matematyka
s. 7
Owczarek Eliza

 

Matematyka
s. 7
Owczarek Eliza

 

Matematyka
s. 7
Owczarek Eliza

 
09:40 - 10:25

Fizyka
s. 7
Jedlikowska Iwona

 

J.niemiecki
s. 7
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

Matematyka
s. 7
Owczarek Eliza

 

Chemia
s. 7
Szałata Katarzyna

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 
10:35 - 11:20

Informatyka
s.informatyczna
Kowalewski Marcin

 

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

Edukacja dla bezpieczeństwa
s. 7
Zmacińska Anna

 

Biologia
s. 7
Bolewicz Agnieszka

 

Biologia
s. 7
Bolewicz Agnieszka

 
11:30 - 12:15

J.hiszpański
s. 7
Nieradko Artur

J.niemiecki
s. 7
Janicka Magdalena

 

Historia
s. 7
Szydłowski Krzysztof

 

WOK
s. 7
Rutkowska Elżbieta

 

J. polski
s. 7
Burdzań Agnieszka

 

Historia
s. 7
Szydłowski Krzysztof

 
12:30 - 13:15

Matematyka
s. 7
Owczarek Eliza

 

Religia
s. 7
Danowska Marzena

 

J. angielski
s. 7
Siwek-Jacoszek Zuzanna

 

J. angielski
s. 7
Siwek-Jacoszek Zuzanna

  
13:25 - 14:10

J. polski
s. 7
Burdzań Agnieszka

 

J. polski

Burdzań Agnieszka

 

J. angielski
s. 7
Siwek-Jacoszek Zuzanna

 

J. angielski
s. 7
Siwek-Jacoszek Zuzanna

  
14:15 - 15:00

J. polski
s. 7
Burdzań Agnieszka

  

WF

Lempel-Królak Elżbieta

   
15.05 - 15.50     

Plan lekcji dla klasy II LO

Godziny PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45  

Matematyka
s. 2
Owczarek Eliza

 

J. polski
s. 2
Dąbrowska Urszula

 

Biologia
s. 2
Bolewicz Agnieszka

 
08:50 - 09:35 

Geografia
s. 2
Niedostatkiewicz Wioletta

 

Religia
s. 2
Danowska Marzena

 

Biologia
s. 2
Bolewicz Agnieszka

 

Biologia
s. 2
Bolewicz Agnieszka

 
09:40 - 10:25

Geografia
s. 2
Niedostatkiewicz Wioletta

 

Geografia
s. 2
Niedostatkiewicz Wioletta

 

J. angielski
s. 2
Salamon Agnieszka

 

Biologia
s. 2
Bolewicz Agnieszka

 

Matematyka
s. 2
Owczarek Eliza

 
10:35 - 11:20

Geografia
s. 2
Niedostatkiewicz Wioletta

 

J. angielski
s. 2
Salamon Agnieszka

 

J. angielski
s. 2
Salamon Agnieszka

 

Matematyka
s. 2
Owczarek Eliza

 

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

J.niemiecki
s. 2
Janicka Magdalena

 
11:30 - 12:15

Historia i społeczeństwo
s. 2
Szydłowski Krzysztof

 

J. angielski
s. 2
Salamon Agnieszka

 

J.niemiecki
s. 2
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

WF
s. 2
Lempel-Królak Elżbieta

 

J. angielski
s.5
Salamon Agnieszka

 
12:30 - 13:15

WF

Lempel-Królak Elżbieta

 

Historia i społeczeństwo
s. 2
Szydłowski Krzysztof

 

J.niemiecki
s. 2
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

 

J. angielski
s. 2
Salamon Agnieszka

 

WF
s. 2
Lempel-Królak Elżbieta 
13:25 - 14:10

Matematyka
s. 2
Owczarek Eliza

 

J.niemiecki
s. 2
Janicka Magdalena

J.hiszpański
s.5
Nieradko Artur

   
 
14:15 - 15:00

J. polski
s. 2
Burdzań Agnieszka

 

J. polski
s. 2
Dąbrowska Urszula

    
15.05 - 15.50

Lekcja wychowawcza
s. 2
Dąbrowska Urszula

 

J. polski
s. 2
Dąbrowska Urszula

    
facebook