Egzaminy maturalne 2016

Część ustna egzaminu maturalnego 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym SF TPP

17 maja 2016r. - język angielski od godz. 15.15 (wg listy ogłoszonej przez dyrektora szkoły*)

18 maja 2016r. - język polski od godz. 9.00 (wg listy ogłoszonej przez dyrektora szkoły*)

19 maja 2016r. - język niemiecki od godz. 14.00 (wg listy ogłoszonej przez dyrektora szkoły*)

*Kolejność przystąpienia do egzaminów ustnych można sprawdzić osobiście u dyrektora szkoły.

Część pisemna egzaminu maturalnego 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym SF TPP

4 maja 2016r.  - j.polski ( PP ) godz. 9.00 , j.polski  ( PR ) godz. 14.00

5 maja 2016r. - matematyka ( PP ) godz. 9.00

6 maja 2016r. - j. angielski  ( PP ) godz. 9.00 , j.angielski  ( PR ) godz.14.00

11 maja 2016r. - , biologia ( PR ) godz. 14.00

12 maja 2016r. - j. niemiecki ( PP ) godz. 9.00, j.niemiecki ( PR ) godz. 14.00

13 maja 2016r. - geografia  (  PR ) godz. 14.00

Na każdy egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną.

Obowiązuje strój galowy oraz dowód osobisty.

 facebook