Forum samorządowe szkół Prawobrzeża

W dniu 29 października br. z inicjatywy Gimnazjum nr 29 odbyło się pierwsze spotkanie samorządów uczniowskich szkół Prawobrzeża pt. Samorządność w szkole - fakty i mity. Na pierwszym spotkaniu zapoznano uczniów z historią i znaczeniem samorządności, z podstawami prawnymi oraz rolą samorządu w szkole. Spotkanie oprócz części informacyjnej i wykładowej miało też część warsztatową pt. Jak usprawnić pracę samorządów uczniowskich.

Celem tych spotkań jest zintegrowanie samorządów uczniowskich Prawobrzeża oraz wypracowanie praktycznych form współpracy młodzieży.

Kolejne spotkania będą odbywały się cyklicznie co miesiąc.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli:

  1. w grudniu - przewodniczący Rady Miasta Szczecin - p. dr Bazyli Baran; temat: Znaczenie i zadania Rady Miasta
  2. w lutym - prezydent Miasta Szczecin - p. Piotr Krzystek; temat: Rola i zadania Urzędu Miasta
  3. w marcu - radny Sejmiku Wojewódzkiego - p. Andrzej Durka; temat: Rola i znaczenie Sejmiku Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego
  4. w maju - poseł na Sejm Rzeczpospolitej - Arkadiusz Lityński; temat: Administracja rządowa i rola posłów.

 

Uzgadniany jest też termin spotkania z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

powrót

facebook