Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. § 2 Samorząd uczniowski, działający w gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu. Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU § 3 Do głównych celów działalności SU należą: promowanie i rozwijanie wśród uczniów...

czytaj dalej

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2016 / 2017

W dniu 4 października 2016 r. na zebraniu gospodarzy klas dokonano wyboru Zarządu S.U. Przewodniczącą została: Natalia Nowak z klasy II LO Zastępcami: Wiktoria Kozłowska reprezentacja Liceum i Borys Przekupień reprezentujący Gimnazjum Zarządowi życzymy zrealizowania zamierzeń, które aktualnie konsultowane są z pozostałymi uczniami oraz dyrekcją szkoły.

czytaj dalej

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2015 / 2016

W dniu 06 października 2015 r. na zebraniu gospodarzy klas dokonano wyboru Zarządu S.U. Przewodniczącą została: Wiktoria Renata Kozłowska z klasy III GB Zastępcami: Paulina Kuprianowicz z klasy I GA oraz Sebastian Łącki z klasy II G Członkowie zarządu: Wiktoria Ciesielska z klasy I GA Sebastian Kościuszko z klasy I GB Wojtek Przybycień z klasy III GB Zarządowi życzymy zrealizowania zamierzeń, które aktualnie konsultowane są z uczniami oraz Dyrekcją.

czytaj dalej

facebook