Dyrekcja

Izabela Ciesielska - Dyrektor Szkoły

Wioletta Godzwon - Wicedyrektor (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące)

Anna Zmacińska - pedagog szkolny

Nauczyciele


Rafał Sobczyk - J. polski

Urszula Dąbrowska - J.polski

Magdalena Janicka - J. niemiecki

Eliza Owczarek - Matematyka

Krzysztof Szydłowski - Historia

Agnieszka Bolewicz - Biologia

Paweł Cichosz - Muzyka, Zajęcia artystyczne

Iwona Jedlikowska - Fizyka

Halina Anna Zmacińska - Edukacja dla bezpieczenstwa, doradztwo zawodowe

Elżbieta Lempel-Królak  - Wychowanie fizyczne

Marcin Kowalewski - Informatyka, technologia informacyjna

Elżbieta Rutkowska - Plastyka, WOK, zajęcia techniczne

Aurelia Kuźnicka - Nauczyciel bibliotekarz

Barbara Marczak - WOS

Henryka Surma - Podstawy przedsiębiorczości

Marzena Danowska - Religia

Anna Żelewska - J.angielski

Katarzyna Szałata - Chemia

Katarzyna Mika-Kucharska - J.angielski

Anna Czerwik - J.angielski

Jolanta Fornalczyk - Geografia

Wioletta Niedostatkiewicz - Geografia

Artur Nieradko - J. hiszpański

Agnieszka Burdzań - J.polski

Janina Durka - J.polski

Izabela Tomaszewska - Wychowanie fizyczne

Anna Głowacka - Matematyka

Beata Jagodzińska - Matematyka

Administracja

Agnieszka Julczuk - Kierownik d/s administracyjno-gospodarczych, sekretariat

facebook