Adopcja na odległość

KAYELE LEPALO jest uczennicą szkoły podstawowej. Mieszka w Kipsing w Kenii, w Afryce. Jej użyczyliśmy gościny w naszych sercach, przystępując do programu Adopcja na Odległość

W lutym p. Marzena Danowska z innymi katechetami uczestniczyła w pielgrzymce szlakiem placówek misyjnych sióstr felicjanek w Kenii. Po rozmowach, słuchaniu doświadczeń i oglądaniu zdjęć, postanowiliśmy przystąpić do programu adopcji ucznia na odległość. Pragniemy wspierać edukacje i talenty Kayele Lepalo mieszkanki Kipsing. Oprócz przekazywania wiedzy ogólnej, stwarzamy naszym uczniom możliwość rozwoju talentów artystycznych, słuchu muzycznego. Ponadto pragniemy, aby nasza młodzież była wrażliwa na potrzeby innych, troskliwa, opiekuńcza, ale i otwarta na inne kultury i znajomości. Pozyskaliśmy pierwsze upominki, na korytarzu szkoły jest gazetka o Kipsing, odbyły się lekcje z pokazem zdjęć. Zapraszamy rodziców do współpracy

powrót

Zimowisko 2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zimowisko  2019 - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

27 Finał - 13.01.2019r.

27 Finał - 13.01.2019r.

Adopcja na odległość

Adopcja na odległość

facebook