ZEBRANIE Z RODZICAMI

dod.: 2019-09-06, 11:34

Zarządzenie Dyrektora  nr 5/2019/2020

z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie konsultacji  z rodzicami/ prawnymi opiekunami

 

Zgodnie z planem rady pedagogicznej w dniu 3 grudnia 2019r. w godzinach  17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców/ prawnych opiekunów  uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego.

  1. Poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych i ocenie zachowania.
  2. Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem                     z przedmiotu.
  3. Omówienie wyników w nauce i zachowania uczniów podczas rozmów indywidualnych z rodzicem/ prawnym opiekunem.
  4. Przekazanie informacji  o wynikach próbnego egzaminu ósmoklasisty.

 

W tym dniu o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Dyrektora szkoły  z rodzicami klasy VIII. Zebrania z rodzicami / prawnymi opiekunami w poszczególnych klas  mogą się odbyć  ze względu na potrzeby wychowawcy klasy.

Po konsultacjach o godzinie 18.30odbędzie się spotkanie nauczycieli uczących w klasie IH              z Dyrektorem szkoły. Obecność obowiązkowa.

 

                                                                                                          Dyrektor szkoły

powrót

Zimowisko/Zima 2020r. - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zimowisko/Zima 2020r. - informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

28 Finał - 12.01.2020r.

28 Finał - 12.01.2020r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook